Işıl Mali Müşavirlik

Sirküler


2021/08-Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay (17.05.2021) Daha Uzatıldı
2021/07- HATIRLATMA !!! 2020 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Beyan Edilmesi ve Ödenmesi
2021/06- HATIRLATMA!!! KDV Tevkifatına Getirilen Uygulamalar 01.03.2021 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı
2021/02- 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.12.2020 Tarihli Döviz Kurları
2020/35- Fesih ve İşten Çıkarma Yasağı 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı
2020/34- 7256 Sayılı Kanun Kapsamın Kamu Kurum ve Kuruşlarına Olan Kesinleşmiş Borçların Başvuru ve Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı
2020/33- E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklaması Hakkında Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı
2020/32- Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. E-Defter Uygulamasına Tabi Mükelleflerin Envanter ve Yönetim Kurulu Karar Defterini Tasdik Ettireceklerini Hatırlatırız
2020/31- Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi 30.06.2020 Tarihi Yerine 31.12.2020 Olarak Değiştirildi
2020/30- 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2020/29- Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kâr Paylarına İlişkin Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü
2020/27- Fesih ve İşten Çıkarma Yasağı 17.09.2020 Tarihinden İtibaren 2 Ay Uzatıldı
2020/26- Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde %8 Olan KDV Oranı 01.09.2020-30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır
2020/25- Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallar İçin ÖTV Oranlarında Değişikliğe Gidildi
2020/24- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı
2020/21- 2020 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2020 Tarihli Döviz Kurları
2020/20- Fesih Yasağı Süresi 1 Ay Daha Uzatıldı
2020/19- Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı
2020/17- Hatırlatma! Normal Hesap Dönemine Sahip Mükellefler İçin 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinde Son Gün 30.06.2020
2020/15- Hatırlatma!!! Sanayi Sicil Belgesine Haiz Mükelleflerce İmalatta ve Ar-Ge, Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılacak Makine Teçhizat Teslimleri Sürelerinin Uzatımı Hakkında
2020/14- 01.07.2020 Tarihinden İtibaren E-İrsaliye Uygulamasına Hangi Mükellefler Geçmek Zorundadır
2020/-13 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
2020/12- 2020 Yılı 1. Döneme Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri ve Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı
2020/11- 2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.03.2020 Tarihli Döviz Kurları
2020/10- 2019 Hesap Dönemine Ait 30.04.2020 Tarihinde Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri 01.06.2020 Tarihine
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yeni Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Yayımlandı
2020/08- 01.04.2020 - 30.06.2020 (Bu tarihler dahil) Mücbir Sebep Nedeniyle Belirlenen Mükellefler İçin Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanmayacak Sürelerinin Uzatılması
2020/07- Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması
2020/06- Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İle İlgili TÜRMOB Sirküleri Yayımlandı
2020/05- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Düzenlenme Süresi 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir
2020/04- 2019 Yılı Dönem Sonu Hesaplamalarında Esas Alınacak Döviz Kurları
2020/03- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Bir Şifreyle Verilebilecek
2020/01- Gelen İhracat Bedelinin Bankaya Satışı (D.A.B.) Zorunluluğu Kaldırıldı. Ancak Döviz Getirilme Zorunluluğu Devam Ediyor.
2019-46/ Vergi Ödemeleri 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Sadece Vergi Daireleri Vezneleri, Devlet Bankaları ve PTT Vasıtasıyla Yapılacak
2019-45/ 01.01.2020 Tarihi İtibarıyla E- Belge ve E- Defter Uygulamalarına Geçecek Mükelleflere İlişkin Detaylı Tablo Yayımlandı
2019-44/ Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Bazı Kanunlardaki Değişiklikler İçeren 7194 Sayılı Kanun Yayımlandı
2019/43- E Defter, E- Fatura Sistemine Geçiş Tarihleri
2019/42- Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. E-Defter Uygulamasına Tabi Mükelleflerin Envanter ve Yönetim Kurulu Karar Defterini Tasdik Ettireceklerini Hatırlatırız
2019-41/ Dikkat! Özel Bankalar Üzerinden Vergi Ödemesi İçin Son Tarih 01.01.2020
2019-40/ Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
2019/39- 2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019/38- E-Defter Beratlarının Oluşturulma ve Onaylanma Süreleri 04.11.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
2019/37- E-Defter Berat Dosyalarının Gönderilmesi Tarihlerinde Değişikliğe Gidildi
2019/36- Vergi Mükellefleri İçin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. Uygulamalarına Geçiş Tarihleri Açıklandı. Limitler Düşürüldü Geçiş Hızlandı
2019/32- Sadece İstanbul İlindeki Mükelleflerin Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri
2019/31- ÖNEMLİ! Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Veri Sorumlularının Sicile (VERBİS) Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Uzatıldı
2019/29- 2019 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2019 Tarihli Döviz Kurları
2019/28- Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlendi
2019/27- İmar Affında Yapı Kayıt Bedelinin Ödeme Süresi Uzatıldı
2019/26- Sanayi Sicil Belgesine Haiz ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir
2019/25- Hatırlatma! Normal Hesap Dönemine Sahip Mükellefler İçin 2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinde Son Gün 30.06.2019
2019/23- 2019 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 29.03.2019 Tarihli Döviz Kurları
2019/22- 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar 2018 Yılı Vergi Dönemine İlişkin Vergi Levhalarını Oluşturmayı Unutmayınız
2019/21- Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkınd
2019/20- Vadeli Hesaplardaki Faiz Gelirlerinin Tevkifat Oranlarında Değişikliğe Gidildi
2019/19-30.04.2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E- defterlerin Oluşturma ve İmzalanma Süresi 06 Mayıs 2019 Tarihine Kadar Uzatılmışt
2019/16- Kur Farklarına İlişkin KDV Genel Tebliği Yayımlandı
2019/17- 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verme Süreleri Değişti
2019/15- Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
2019/14- İkinci El Motorlu Araç Satışlarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararlarda Değişikliğe Gidildi
2019/13- Konut, Mobilya, Beyaz Eşya Gibi Ürünlerde ÖTV ve KDV İndirimi Süreleri Uzatıldı
2019/12- E- Fatura Uygulamasında Sistem Üzerinden TEMEL FATURA da İptal Edilebilecek
2019/10- Beklenen Düzenleme Yapıldı Herkes Müteahhit Olamayacak
2019/08- 2018 Yılı 4. Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
2019/07- 2018 Yılı Dönem Sonu Hesaplamalarında Esas Alınacak Döviz Kurları
2019/06- Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Müdürler Kurulu Karar Defteri İçin Kapanış Tasdikinde Son Gün 31 Ocak
2019/05- 18.01.2019 Tarihinden İtibaren Kur Farklarına KDV Getirildi
2019/04-İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Uzatıldı
2019/03- Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
2019/02- 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlar Belirlendi 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Fatura Düzenleme Mecburiyeti 1.200,00 TL
2019/01- 2019 Yılında Uygulanacak Ücret ve Gelir Vergisine Tabi Diğer Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Yayımlandı
2018/54- Anonim Ve Limited Şirketler Dahil Olmak Üzere Elektronik Tebligat Zorunlu Hale Geldi Başvurular 1-31 Ocak 2019 Tarihleri Arası PTT Şubelerinden Yapılacak
2018/53- 1.1.2019 Tarihinden Geçerli İnternet Ortamında Reklam Verenlere %15 Vergi Kesintisi Getirildi
2018/52- 1.1.2019 Tarihinden Geçerli E- Gazete ve Dergilerde KDV Oranı Değiştirildi
2018/51- Çevre İle İlgili Konular Ve Kentsel Dönüşüme İlişkin Vergi Muafiyet Ve İstisnaları Konusunda Düzenlemelere Gidildi
2018/50- Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. E-Defter Uygulamasına Tabi Mükelleflerin Envanter ve Yönetim Kurulu Karar Defterini Tasdik Ettireceklerini Hatırlatırız
2018/49- Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2018/48- Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi
2018/47- İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Uzatıldı
2018/46- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019 Tarihine Ertelenmiştir.
2018/45- 2018 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.09.2018 Tarihli Döviz Kurları
2018/44- Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
2018/43- 01.10.2018 Tarihinden İtibaren Muhtasar Ve Prim Hizmetleri Beyannamesi Uygulamasına Geçmiş Bulunmaktayız
2018/42- 7143 Sayılı Yapılandırılmanın 1. Taksit Ödeme Süreci Uzatıldı
2018/41- Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi
2018/40- Bakanlıkça Belirlenen Haller Dışında Dövizle veya Dövize Endeksli Alım, Satım ve Kiralamanın Döviz ile Yapılamayacağı ve Önceki Döviz veya Dövize Endeksli Yapılan Sözleşmelerin Bugünden İtib
2018/38- ÖKC Mali Raporlarının Elektronik Ortamda Bildirimi İle İlgili GİB Tarafından Sık Sorulan Sorular Dokümanı Yayımlandı
2018/37- KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
2018/36- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)
2018/35- Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden ?Belirlenmesine İlişkin Karar
2018/33- 27 Ağustos 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Ta
2018/32- 7143 Sayılı Kanuna Göre Alacakların Yeniden Yapılandırılması Başvuru, Bildirim Ve Beyan Süreleri Tarihi 27 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
2018/31- 2018 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2018 Tarihli Döviz Kurları
2018/30- İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı İlgili TÜRMOB Sirküleri Yayımlandı
2018/29- Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımı İle Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı İle İlgili TÜRMOB Sirküleri Yayımlandı
2018/28- Taşınmazlara Yeniden Değerleme İmkanı
2018/27- Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin KDV İstisna Uygulaması ve KDV İadesi İle İkinci El Araç ve Taşın
2018/26-Hurda Araçlarda ÖTV İndirimi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı, Uygulama Başladı
2018/25- Vergi Barışında Başvuru ve Ödeme Süreleri
2018/24-Mükelleflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, Matrah Artırımı, Varlık Barışı Ve Taşınmaz Değerleme İle İlgili TÜRMOB Rehberi Yayımlandı
2018/23- 23 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri İle 24 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerin
2018/22-Vergide Yapılandırma Başladı.
2018/21- Bakanlar Kurulu Kararı İle Hurda Araçlarda ÖTV İndirim Tutarları Belirlendi
2018/19- 2018 Yılı 1. Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
2018/16 2018 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.03.2018 Tarihli Döviz Kurları
2018/15- 25 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 30 Mayıs 2017 Günü Sonuna K
2018/13- Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanma İmkânı Getirildi. Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018
2018/12- 21.03.2018 Tarihinden İtibaren Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterler Tica
2018/11- 2017 Yılı Dönem Sonu Hesaplamalarında Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı
2018/10- 5510 Sayılı Kanunu İle Belirtilen Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Teşvikinin 602 Hesapla Gelir Kaydedilmesine İlişkin Özelge Yayımlandı
2018/09- 2018, 2019 ve 2020 Vergilendirme Dönemlerine Ait Kurumlar Vergisi Oranı %22 Olarak Belirlenmiştir.
2018/08- 2018 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Tutar 11.400 TL Olarak Belirlenmiştir.
2018/07- 01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Brüt 2.029,50 TL Olarak Açıklandı. 2018 Yılı SGK Tavan Ücreti TL (Aylık Kazancın Üst Sınırı) 15.221,40
2018/06- 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlendi
2018/05- 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Belirlendi.
2018/04- 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi
2018/03- 2018 Yılında Uygulanacak Olan İstisna Tutarları ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı Belirlendi
2018/02- 2018 Yılında Uygulanacak Ücret ve Gelir Vergisine Tabi Diğer Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Yayımlandı
2018/01- 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Maktu Had ve Miktarlar Belirlendi 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Fatura Düzenleme Mecburiyeti 1.000,00 TL
2017/42- Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. E-Defter Uygulamasına Tabi Mükelleflerin Envanter ve Yönetim Kurulu Karar Defterini Tasdik Ettireceklerini Hatırlatırız
2017/41- 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primleri En Geç 26.12.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor
2017/39- 2017 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.09.2017 Tarihli Döviz Kurları
2017/37- 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binalar Emlak Vergisin
2017/36- 2017 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2017 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları
2017/35- Hatırlatma! Normal Hesap Dönemine Sahip Mükellefler İçin 2016 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinde Son Gün 30.06.2017
2017/34- 31 Mart 2017 Tarihinden Önceki Dönemlere Ait Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Yayımlandı
2017/33- Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 02 Haziran 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
2017/32- Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
2017-31/ 31 Mart Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 02 Mayıs 2017 Tarihine Uz
2017-30/2017 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.03.2017 Tarihli Döviz Kurları
2017-29/ 02 Mayıs 2017 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken 2016/ Aralık ve 2017/ Ocak Dönemlerine Ait E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarını
2017/28- 24 Nisan 2017 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba Günü
2016/27- 31 Mart Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 02 Mayıs 2017 Tarih
2017/26- 2016/Aralık Ayı Defter Beratları Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verildiği Ayın Son Gününe Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Uygulamasına Yüklenmelidir.
2017/25- 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı 1 Milyon Doların Üzerinde Olan
2017/24- - 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2017 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine - Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga
2017/22-30/9/2017 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uygulanmak Üzere, 492 Sayılı Kanuna Bağlı (4) Sayılı Tarifenin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı Bölümünün 20/A Fıkrasında Sayılan Tapu İşlemleri Üzer
2017/21- Önemli! İnşaat Sektörüne İlişkin Aşağıdaki Sözleşme Türlerinde Binde 9,48 Olan Damga Vergisi Oranı 15.03.2017 Tarihinden İtibaren Sıfır (0) Olarak Uygulanacaktır. - Resmi Şekilde Düzen
2017/18- Başta Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı Olmak Üzere Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İhracat, İade- Mahsup, Tevkifat Konularında Bir Dizi Değişiklikler Yapıldı
2017/16- 2016 Yılı 4. Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
2017/15- 2016 Yılı Dönem Sonu Hesaplamalarında Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı
2017/12- Konut Teslimlerinde Damga Vergisi, KDV Oranları ve KDV İade İşlemleri İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı
2017/11- Kamuoyunda Vergi Affı Olarak Bilinen 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların, Matrah Artırımı Ve Stok Affı Taksitlerine 4 Ay Erteleme Getirildi.
2017/10- 2016/Aralık, 2017/Ocak Ve 2017/Şubat Aylarına Ait SGK Prim Ödemelerine Ertelenmesi Uygulaması Getirilmiştir.
2017/09- Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Müdürler Kurulu Karar Defteri İçin Kapanış Tasdikinde Son Gün 31 Ocak
2017/08- 01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Brüt 1.777,50 TL Olarak Açıklandı. 2017 Yılı SGK Tavan Ücreti TL (Aylık Kazancın Üst Sınırı) 13.331,25
2017/07- İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2017 Yılında Uygulanacak İade Sınırı 21.400 TL
2017/06- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlendi
2017/05- 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Belirlendi.
2017/04- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi
2017/03- 2017 Yılında Uygulanacak Olan İstisna Tutarları ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı Belirlendi
2017/02- 2017 Yılında Uygulanacak Ücret ve Gelir Vergisine Tabi Diğer Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Yayımlandı
2017/01- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Maktu Had ve Miktarlar Belirlendi 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Fatura Düzenleme Mecburiyeti 900 TL
2016/26- Otomobilde ÖTV Oranları Fiyat ve Motor Silindir Hacmi Dikkate Alınarak 25 Kasım 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Artırıldı
2016/25- 23 Kasım 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri İle 24 Kasım 2016 Günü
2016/24- Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında KGK Kurul Kararı
2016/22- 2016 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.09.2016 Tarihli Döviz Kurları
2016/21- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri 31 Ekim 2016 Tarihinden 25 Kasım 2016 Tarihine Uzatıldı
2016/20- Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Kullanılan Ticari Taşıtların 30.06.2019 Tarihine Kadar Yenilenmesinde ÖTV İstisnası Getirildi
2016/17- 09.08.2016 Tarihinden İtibaren Okul İdareleriyle Öğrenciler Veya Velileri Arasında Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi Kaldırılmıştır.
2016/16- Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
2016/15- 2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2016 Tarihli Döviz Kurları
2016/14- 25 Temmuz 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzer
2016/13- Mali Tatilde Beyan ve Ödeme Sürelerinde Yapılan Değişikliğe Dikkat ! Özel Tüketim Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi İle Gümrük İdar
2016/12- Hatırlatma! Normal Hesap Dönemine Sahip Mükellefler İçin 2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinde Son Gün 30.06.2016
2016/11- En Az 5 İşçi Çalıştıran İşverenler 01.06.2016 Tarihinden İtibaren Ücretleri Bankadan Ödeyecekler
2016/09- 2016 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.03.2016 Tarihli Döviz Kurları
2016/08- 2015 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 02.05.2016 Tarihine, 02 Mayıs 2016 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve
2016/07- ÖNEMLİ! Bağımsız Denetimde Limitler Düşürüldü. Denetimin Kapsamı Genişliyor.
2016/06- 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatıldı.
2016/05- 2016/Ocak- 2016/Aralık Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteğinin Nasıl Uygulanacağına İlişkin SGK Duyurusu
2016/04- 2015 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 31.12.2015 Tarihli Döviz Kurları
2016/03- Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırı İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
2016/02- e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
2016/01- İnternet Satışı Yapan Mükellefler İçin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi Yayımlanmıştır.
Döviz Kuru

Alış Satış
USD USD 8,5678 8,5832
EUR EUR 10,0921 10,1103
GBP GBP 11,7976 11,8592
JPY JPY 7,7731 7,8245
RUB RUB 0,11738 0,11891
SAR SAR 2,2846 2,2887
Son güncelleme: 20.09.2021 11:27

İletişim Bilgileri
Telefon:
+90 533 746 96 25,
+90 212 424 30 19.
E-Posta:
murat_d_emir@hotmail.com
Adres:
Tevfikbey Mah. Ağrı Sok. No: 12/A Sefaköy Küçükçekmece İstanbul
Konum