Işıl Mali Müşavirlik

Faydalı Bilgiler


Asgari Ücret Gelir Vergisi Dilimleri SGK (SSK) Taban ve Tavan Sınırı Kıdem Tazminatı Tavanı Demirbaş Amortisman Sınırı Yıllık İzin Hakkı ve Süreleri İş Arama İzni ve İhbar Önelleri İşsizlik Ödeneği Yabancı İşçi Çalıştırma Koşulları
Asgari Ücret 2022

Asgari Ücret 2022 Brüt (Aylık): 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Asgari Ücret 2022 Brüt (Günlük): 166,80 TL
Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri (01.01.2022 - 31.12.2022)
Brüt Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04 TL
Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40 TL
Gelir Vergisi 0,00 TL
Damga Vergisi 0,00 TL
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 4.253,40 TL
Gelir Vergisi Dilimleri

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2022 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;
32.000 TL'ye kadar %15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası 40%
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2021 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;
24.000 TL'ye kadar %15
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası %20
190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası %27
650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası %35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası 40%
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
22.000 TL'ye kadar %15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası 40%
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
18.000 TL'ye kadar %15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 149.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası %27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası %35
SGK (SSK) Taban ve Tavan Sınırı

Dönemi Alt Sınırı Üst Sınırı
01.01.2022 - 31.12.2022 5.004,00 TL 37.530,00 TL
01.01.2021 - 31.12.2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL
01.01.2020 - 31.12.2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL
01.01.2019 - 31.12.2019 2558,40 TL 19.188,00 TL
01.01.2018 - 31.12.2018 2029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017 - 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2015 - 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 1021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 666,00 TL 4.329,00 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi Tutarı
01 Ocak 2022 - 31 Haziran 2022 10.596,74 TL
01 Ocak 2021 - 31 Haziran 2021 7.638,96 TL
01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 7.117,17 TL
01 Ocak 2020 - 31 Haziran 2020 6.730,15 TL
01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 6.379,86 TL
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 6017,60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 5.434,42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 4.732,48 TL
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 4.426,16 TL
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 4.297,21 TL
01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 4.092,53 TL
01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 3.828,37 TL
01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015 3.709,98 TL
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 3.541,37 TL
01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 3.438,22 TL
01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 3.254,44 TL
01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 3.129,25 TL
01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 3.033,98 TL
01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 2.917,27 TL
01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 2.623,23 TL
01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 2.517,01 TL
01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 2.427,04 TL
01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 2.365,16 TL
01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 2.260,05 TL
Demirbaş Amortisman Sınırı

Yıllar Tutar
2022 Yılı 2.000 TL
2021 Yılı 1.500 TL
2020 Yılı 1.400 TL
2019 Yılı 1.200 TL
2018 Yılı 1.000 TL
2017 Yılı 900 TL
2016 Yılı 900 TL
2015 Yılı 880 TL
2014 Yılı 800 TL
2013 Yılı 800 TL
2012 Yılı 770 TL
2011 Yılı 700 TL
2010 Yılı 680 TL
2009 Yılı 670 TL
Yıllık İzin Hakkı ve Süreleri

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.
Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.
Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

İş Arama İzni ve İhbar Önelleri

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlerde işverene bildirmekle yükümlüdür.

İş Arama İzni Ne Zaman Kullandırılır?

İş hayatında en çok karıştırılan konulardan biri de İş Kanunu uyarınca, işten çıkan personele verilecek olan iş arama izninin nasıl kullandırılacağıdır. Bu konuda çok çeşitli uygulamalara rastlanmakla beraber kesin bilinen durum ise, iş arama izni ihbar süresi içinde kullandırılmasıdır.

İhbar Süresi, İşçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Rapor Alınması Durumunda İş Arama İzni Nasıl Kullandırılacaktır?

İşveren ve işveren vekillerinin ve bilhassa iş arama izni ihbar süresine tabi çalışanların sağlık sorunları nedeniyle rapor almaları durumunda nasıl bir uygulamaya tabi olacakları da merak edilen konulardan biridir. Öncelikle belirtmemiz gereken husus ihbar süresinde rapor almak ihbar süresinden sayılmamaktadır.

İhbar süresi içinde istirahat raporu alınması durumunda, ihbar süresi istirahat süresi kadar uzar.

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı
Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
●Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
●Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
●Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
●Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Ödeneğine Başvuru
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller
Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,
●Hastalık,
●Ücretsiz izin/aylıksız izin,
●Disiplin cezası,
●Gözaltına alınma,
●Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
●Kısmi istihdam,
●Grev,
●Lokavt,
●Genel hayatı etkileyen olaylar,
●Ekonomik kriz,
●Doğal afet,
●Fesih tarihinde çalışmamış,
●Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma,
●Kısa çalışma ödeneği,
●Yarım çalışma ödeneği.

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.


Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
●İşsizlik Ödeneği
●Genel Sağlık Sigortası Primleri
●Yeni bir iş bulma
●Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi
Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

●600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
●900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
●1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı
Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40 1.023,36 7,77 1.015,59
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.046,72(*) 15,53 2.031,19
(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller
İşsizlik ödeneği almakta iken;

●İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
●Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
●İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
●İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma
İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

●ikamet adresinin değişmesi,
●herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
●yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
●silahaltına alınılması,
●yurtdışına çıkılması,
●bir işte çalışmaya başlanması veya
●mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu
Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Koşulları

Çalışan Sayısı Sınırı
Yabancı işçi çalıştırmak için firmaların Türk uyruklu çalışan sayıları önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde öncelik Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi olduğundan, firmalar Türk çalışan sayısının en fazla 5’te 1’i kadar yabancı istihdam edebilirler. Bir yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmanın en az 5 Türk Vatandaşı çalıştırması gerekmektedir. Birden fazla yabancı işçi alacak firmaların 5’te 1 oranına dikkat etmesi gerekmektedir.

Öz Sermaye Sınırı
Kişi sayısı sınırına ek olarak bir de firmaların tabi olduğu sermaye üzerinden de şartlar belirlenmiştir. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmanın ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL, brüt satış tutarı ise 800.000 TL olmalıdır.

Yabancı çalışanın şirket ortağı olarak çalışacak olması için de şirket hissesinin en az %20 olması ve değerinin de 40.000 TL’den az olmaması şartı vardır.

Meslekler Açısından Yabancı Çalışanlar
İşveren bu şartları sağlıyor olsa da her meslek dalında yabancı işçi çalıştıramamaktadır. Bazı meslekler yalnızda Türk vatandaşları tarafından ifa edilebilir. Yabancıların çalışamayacağı meslekler,

●Diş Hekimi, Eczacı, Veteriner, Hastabakıcı ve özel hastanelerde sorumlu müdür statüsünde çalışan kişilerin Türk vatandaşı olması zorunludur.
●Avukat, Noter, Güvenlik Görevlisi, Gümrük Müşaviri ve Turist rehberliği işlerinde de ilgili kanunlarca yabancıların çalıştırılması yasaklanmıştır.
●Ülkemiz kara suları dâhilinde balık, midye gibi deniz ürünlerinin çıkartılması işleri ile dalgıçlık, kaptanlık, tayfalık gibi mesleklerde Türk vatandaşlarının çalıştırılması zorunludur.

İşverenler hangi meslek dalında yabancı işçi çalıştırıyor olurlarsa olsunlar ücret belirleme konusunda da yasal çerçeveye uygun davranmak zorundadır. Yabancı çalışanların ücretleri, çalışma bakanlığının belirlediği asgari sınırın altında olmamalıdır.
Döviz Kuru

Alış Satış
USD USD 32,8106 32,8698
EUR EUR 35,5656 35,6297
GBP GBP 42,2567 42,4770
JPY JPY 21,1724 21,3126
RUB RUB 0,37660 0,38153
SAR SAR 8,7466 8,7623
Son güncelleme: 25.07.2024 01:18

İletişim Bilgileri
Telefon:
+90 533 746 96 25,
+90 212 424 30 19.
E-Posta:
murat_d_emir@hotmail.com
Adres:
Sefaköy Küçükçekmece İstanbul
Konum